Gallewicz, Anna. 2024. „Boccaccio Czy Petrarka? O Wybranych źródłach Facecyi Polskich”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 67 (marzec):33-58. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2023.02.