Huber, Steffen. 2023. „Wspólnota zysków I Strat (societas) Jako Nucleus wspólnoty Politycznej U Aarona Aleksandra Olizarowskiego”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 66 (kwiecień):137-60. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2022.05.