Odrzywolska, Anna. 2023. „Praktyka Leczenia Korespondencyjnego W połowie XVI Wieku (na Podstawie listów medyków włoskich Do Polskich pacjentów)”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 66 (kwiecień):7-33. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2022.01.