Grześkowiak, Radosław. 2018. „The Forgery of Polish Traditions of Yore. On Two Legendary Medieval Customs Mentioned in Satyr Albo Dziki mąż by Jan Kochanowski”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 61 (marzec):215-44. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.10.