Nicko­-Stępień, Paulina. 2018. „Sources for the Textual Commentary of the 1593 Jakub Wujek’s New Testament Translation. Study of Acts 2:14–36”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 61 (marzec):167-89. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.08.