Nicko­-Stępień, Paulina. 2018. „Louvain Edition of the Vulgate and the New Testament in the Translation by Jakub Wujek from 1593 Study of Matthew 16:13–20”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 61 (marzec):147-66. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.07.