Modlińska­-Piekarz, Angelika. 2018. „Doctrine and Politics in the Latin Biblical Poetry of Philip Melanchthon’s Silesian Disciples”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 61 (marzec):107-45. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.06.