Tazbir, Janusz. 2018. „Polish Echoes of St. Bartholomew’s Day Massacre”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 61 (marzec):41-65. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.03.