Nicko-Stępień, Paulina. 2018. „Źródła Dla Komentarza Tekstowego Nowego Testamentu W tłumaczeniu Jakuba Wujka Z Roku 1593. Studium Dz 2, 14–36”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 61 (luty):235-57. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.08.