POMIERNY-WĄSIŃSKA, A. W cieniu wielkiego jubileuszu. O najnowszej biografistyce Dantego. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, [S. l.], v. 67, p. 257–272, 2024. DOI: 10.12775/OiRwP.2023.09. Disponível em: https://apcz.umk.pl/OR/article/view/49207. Acesso em: 17 cze. 2024.