MODLIŃSKA­-PIEKARZ, A. Doctrine and Politics in the Latin Biblical Poetry of Philip Melanchthon’s Silesian Disciples. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, [S. l.], v. 61, p. 107–145, 2018. DOI: 10.12775/OiRwP.2017.SI.06. Disponível em: https://apcz.umk.pl/OR/article/view/OiRwP.2017.SI.06. Acesso em: 2 mar. 2024.