MODLIŃSKA-PIEKARZ, A. Doktryna i polityka w łacińskiej poezji biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, [S. l.], v. 61, p. 195–233, 2018. DOI: 10.12775/OiRwP.2017.07. Disponível em: https://apcz.umk.pl/OR/article/view/OiRwP.2017.07. Acesso em: 17 sty. 2022.