Piacentini, M. (2024). Jan Ślaski (1934–2022). Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 67, 353–358. Pobrano z https://apcz.umk.pl/OR/article/view/49213