Pomierny-Wąsińska, A. (2024). W cieniu wielkiego jubileuszu. O najnowszej biografistyce Dantego. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 67, 257–272. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2023.09