Nowakowski, M. E. (2024). Kalwińska z Chrystusem wojna i odnaleziona Kolęda paniom saskim – domniemany autor i edycja wierszy antyprotestanckich. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 67, 151–197. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2023.06