Niedźwiedź, J. (2024). The Battle of Orsha (1514) on Maps: Mapping the Muscovian War as Renaissance Politics of Memory. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 67, 59–103. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2023.03