Gallewicz, A. (2024). Boccaccio czy Petrarka? O wybranych źródłach Facecyi polskich. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 67, 33–58. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2023.02