Huber, S. (2023). Wspólnota zysków i strat (societas) jako nucleus wspólnoty politycznej u Aarona Aleksandra Olizarowskiego. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 66, 137–160. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2022.05