Odrzywolska, A. (2023). Praktyka leczenia korespondencyjnego w połowie XVI wieku (na podstawie listów medyków włoskich do polskich pacjentów). Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 66, 7–33. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2022.01