Augustyniak, U. (2022). Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 65, 367–375. Pobrano z https://apcz.umk.pl/OR/article/view/36987