Kowalski, W. (2019). Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571). Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 62, 5–45. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2018.01