Grześkowiak, R. (2018). The Forgery of Polish Traditions of Yore. On Two Legendary Medieval Customs Mentioned in Satyr albo Dziki mąż by Jan Kochanowski. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 61, 215–244. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.10