Nicko­-Stępień, P. (2018). Louvain Edition of the Vulgate and the New Testament in the Translation by Jakub Wujek from 1593 Study of Matthew 16:13–20. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 61, 147–166. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.07