Modlińska­-Piekarz, A. (2018). Doctrine and Politics in the Latin Biblical Poetry of Philip Melanchthon’s Silesian Disciples. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 61, 107–145. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.06