Tazbir, J. (2018). Polish Echoes of St. Bartholomew’s Day Massacre. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 61, 41–65. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.03