Tazbir, J. (2018). The Annihilation of the Arian “Capital”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 61, 11–40. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.02