Samsonowicz, H. (2018). Janusz Tazbir (1927–2016). Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 61, 5–9. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.01