Witt, C. V. (2018). Confessio im Konflikt. Eine Projektvorstellung. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 61, 283–302. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.11