Modlińska-Piekarz, A. (2018). Doktryna i polityka w łacińskiej poezji biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, 61, 195–233. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.07