(1)
Pomierny-Wąsińska, A. W Cieniu Wielkiego Jubileuszu. O Najnowszej Biografistyce Dantego. OR 2024, 67, 257-272.