(1)
Nowakowski, M. E. Kalwińska Z Chrystusem Wojna I Odnaleziona Kolęda Paniom Saskim – Domniemany Autor I Edycja Wierszy Antyprotestanckich. OR 2024, 67, 151-197.