(1)
Hanusiewicz-Lavallee, M. Kto Napisał Zwierzciadło człowieka krześcijańskiego? O Pierwszych Jezuickich tłumaczach Pism Ludwika Z Granady. OR 2024, 67, 105-127.