(1)
Gallewicz, A. Boccaccio Czy Petrarka? O Wybranych źródłach Facecyi Polskich. OR 2024, 67, 33-58.