(1)
Odrzywolska, A. Praktyka Leczenia Korespondencyjnego W połowie XVI Wieku (na Podstawie listów medyków włoskich Do Polskich pacjentów). OR 2023, 66, 7-33.