(1)
Augustyniak, U. Zasady Przygotowywania tekstów Do Rocznika „Odrodzenie I Reformacja W Polsce”, Wydawanego Przez Instytut Historii Im. Tadeusza Manteuffla PAN. OR 2022, 65, 367-375.