(1)
Nicko-Stępień, P. Źródła Dla Komentarza Tekstowego Nowego Testamentu W tłumaczeniu Jakuba Wujka Z Roku 1593. Studium Dz 2, 14–36. OR 2018, 61, 235-257.