(1)
Modlińska-Piekarz, A. Doktryna I Polityka W łacińskiej Poezji Biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona. OR 2018, 61, 195-233.