[1]
Kordel, J. 2024. O nowożytnych wojnach religijnych, skuteczności propagandy i granicach Europy. Uwagi w związku z książką Christiana Mühlinga, Die europäische Debatte über den Religionskrieg (1679–1714) (Göttingen 2018). Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 67, (mar. 2024), 273–287. DOI:https://doi.org/10.12775/OiRwP.2023.10.