[1]
Pomierny-Wąsińska, A. 2024. W cieniu wielkiego jubileuszu. O najnowszej biografistyce Dantego. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 67, (mar. 2024), 257–272. DOI:https://doi.org/10.12775/OiRwP.2023.09.