[1]
Nowakowski, M.E. 2024. Kalwińska z Chrystusem wojna i odnaleziona Kolęda paniom saskim – domniemany autor i edycja wierszy antyprotestanckich. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 67, (mar. 2024), 151–197. DOI:https://doi.org/10.12775/OiRwP.2023.06.