[1]
Huber, S. 2023. Wspólnota zysków i strat (societas) jako nucleus wspólnoty politycznej u Aarona Aleksandra Olizarowskiego. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 66, (kwi. 2023), 137–160. DOI:https://doi.org/10.12775/OiRwP.2022.05.