[1]
Odrzywolska, A. 2023. Praktyka leczenia korespondencyjnego w połowie XVI wieku (na podstawie listów medyków włoskich do polskich pacjentów). Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 66, (kwi. 2023), 7–33. DOI:https://doi.org/10.12775/OiRwP.2022.01.