[1]
Augustyniak, U. 2022. Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 65, (sty. 2022), 367–375.