[1]
Modlińska­-Piekarz, A. 2018. Doctrine and Politics in the Latin Biblical Poetry of Philip Melanchthon’s Silesian Disciples. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 61, (mar. 2018), 107–145. DOI:https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.06.