[1]
Tazbir, J. 2018. Polish Echoes of St. Bartholomew’s Day Massacre. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 61, (mar. 2018), 41–65. DOI:https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.03.