[1]
Samsonowicz, H. 2018. Janusz Tazbir (1927–2016). Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 61, (mar. 2018), 5–9. DOI:https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.01.