[1]
Modlińska-Piekarz, A. 2018. Doktryna i polityka w łacińskiej poezji biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 61, (luty 2018), 195–233. DOI:https://doi.org/10.12775/OiRwP.2017.07.