Czaja, Roman. “Rafał Simiński. Konflikt – Pojednanie – współpraca. Studia Nad Polityką książąt Zachodniopomorskich I biskupów kamieńskich Wobec Zakonu Krzyżackiego W Prusach W Latach 1320–1423”. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 26 (November 9, 2021): 396–398. Accessed April 24, 2024. https://apcz.umk.pl/OM/article/view/35783.