Raczkowski, Juliusz. “Wasik Bogusz, Budownictwo Zamkowe Na Ziemi chełmińskiej (od XIII Do XV Wieku)”. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 22 (October 18, 2017): 341–346. Accessed June 23, 2024. https://apcz.umk.pl/OM/article/view/OM.2017.015.