Czaja, R. “Rafał Simiński. Konflikt – Pojednanie – współpraca. Studia Nad Polityką książąt Zachodniopomorskich I biskupów kamieńskich Wobec Zakonu Krzyżackiego W Prusach W Latach 1320–1423”. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, vol. 26, Nov. 2021, pp. 396-8, doi:10.12775/OM.2021.018.